Granty Interwencyjne NAWA 2024 – ruszył nabór wniosków

Granty Interwencyjne NAWA to odpowiedź na wyzwania współczesnego świata. W tym roku nabór prowadzony będzie w trybie ciągłym. Najlepsze projekty otrzymają finansowanie do 300 tys. zł.

 

Celem programu jest wspieranie współpracy międzynarodowej zespołów badawczych lub mobilności międzynarodowej naukowców podejmowanej w reakcji na nagłe, nieprzewidziane zjawiska społeczne, cywilizacyjne i przyrodnicze o istotnych konsekwencjach globalnych lub regionalnych. Kluczowe jest, aby działania projektowe były ukierunkowane na badanie nagłego, nieprzewidzianego zjawiska.

 

Realizacja projektów w ramach programu ma umożliwić naukowcom zdobycie nowej wiedzy, szczególnie zbadanie skutków oraz znaczenia ekstremalnego i naukowo ważnego zjawiska lub wydarzenia w najszybszym możliwym terminie po jego wystąpieniu, lub opracowanie rozwiązania dla wywołanego przez nie problemu. Dzięki programowi możliwa jest szybka interwencja wymagająca mobilności zagranicznej lub współpracy międzynarodowej.

 

Dotychczas nabór prowadzony był w dwóch turach rocznie. W tym roku nabór prowadzony będzie w jednej turze w trybie ciągłym, od 15 maja do 20 grudnia lub do wyczerpania środków.

 

Ze względu na specyfikę programu, wnioski naukowców oceniane są na bieżąco a decyzja o przyznaniu finansowania projektu zapada bardzo szybko. Ogłoszenie wskazuje na 60 dni na ocenę wniosku.  Średni czas oczekiwania na nią w ubiegłym roku wyniósł około 30 dni. W edycji 2024 jedna instytucja ma możliwość złożenia do trzech wniosków. Dzięki temu program promuje udział różnorodnych i mniejszych jednostek.

 

Ogłoszenie o naborze

Wnioski przyjmowane są w systemie elektronicznym NAWA