Granty Fundacji im. A. i P. Dekaban na rok 2025

Biuro Projektów Międzynarodowych informuje o rozpoczęciu naboru na stypendia Fundacji im. A. i P. Dekaban na pobyt naukowy na Uniwersytecie British Columbia w Vancouver w Kanadzie. 

 

Stypendium Post-Doc (junior scholar):

  • Miejsce pobytu: The University of British Columbia, Vancouver, Kanada
  • Wysokość stypendium: $2100 CDN miesięcznie + wsparcie podróży $1500 CDN (stawka dla roku 2024)
  • Wymagania: bardzo dobra znajomość języka angielskiego
  • Okres pobytu: 5 miesięcy (max. 2 osoby w terminie styczeń-maj oraz max. 2 osoby w terminie lipiec- listopad 2025)
  • Ilość miejsc: max. 4 (UP może zgłosić max. 2 kandydatów/ki)
  • wymagania: brak limitu wieku, osoba z tytułem doktora przed habilitacją, pracownik uczelni partnerskiej

 

Stypendium Senior Faculty Member (Associate / Full Professor): obecnie nie otrzymaliśmy informacji dot. możliwości aplikowania o grant profesorski. Będziemy Państwa informować jeśli zostanie uruchomiony dodatkowy konkurs.

 

Zainteresowanych naukowców prosimy o złożenie wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego w Biurze Projektów Międzynarodowych (3 piętro, pokój 455  w Budynku Rektoratu) w nieprzekraczalnym terminie do 24 lipca 2024 r. do godz. 14:00.

 

Aplikacje kandydatów będą poddane selekcji, a następnie przesłane przez Biuro Projektów Międzynarodowych UP do Fundacji. W przypadku dużej liczby zgłoszeń, JM Rektor wybierze wnioski, które zostaną złożone w bieżącej edycji konkursu.

 

Zakres tematyki badawczej 2025 wraz z imiennym wykazem opiekunów polskich stypendystów.

Formularz Zgłoszeniowy_2025