Granty Europejskiej Organizacji Biologii Molekularnej (ang. EMBO)

Europejska Konferencja Biologii Molekularnej (EMBC) to międzyrządowa organizacja mająca na celu wspieranie współpracy europejskiej w dziedzinie biologii molekularnej. Obecnie organizacja skupia 30 państw, głównie członków Unii Europejskiej. 

 

Współpracę naukowców w dziedzinie biologii molekularnej EMBC realizuje poprzez tzw. Program Główny, którego wykonanie powierzone jest Europejskiej Organizacji Biologii Molekularnej (EMBO). EMBO oferuje szeroki wachlarz grantów na badania podstawowe w obszarze nauk o życiu, głównie nauk biologicznych (szczegółowy zakres tematyczny obszarów finansowanych przez EMBO znaleźć można na stronie internetowej). Zachęcamy do zapoznania się z ofertą EMBO: 

 

  • stypendia typu post-doc (maksymalny okres trwania – dwa lata; obowiązkowo za granicą) – nabór wniosków w trybie ciągłym;  
  • granty na sfinansowanie wymiany naukowej (wizyty badawcze do 3 miesięcy; dotyczy wyłącznie nowej międzynarodowej współpracy umożliwiającej transfer wiedzy niedostępnej w laboratorium wnioskodawcy) – nabór wniosków w trybie ciągłym; 
  • stypendia dla nowych przedsięwzięć (New Venture), które z założenia mają pomagać młodym naukowcom badać nowe obszary zainteresowań (tj. spoza ich obecnej dziedziny) nabór wniosków do 2 maja 2022r.; 
  • stypendia typu Core Facility, o czasie trwania do 1 miesiąca, których celem jest umożliwienie szkolenia pracowników centralnych laboratoriów badawczych, którzy świadczą usługi na rzecz innych instytucji badawczych lub uniwersytetów nabór wniosków w trybie ciągłym; 
  • Program Młodych Badaczy (EMBO Young Investigator) ukierunkowany na wsparcie liderów grup badawczych na wczesnych etapach tworzenia niezależnych laboratoriów; możliwość finansowanie przedsięwzięć przez okres do czterech lat nabór wniosków do 1 kwietnia 2022r.; 
  • granty dot. zaawansowanej współpracy (Advanced Collaboration Grants) – program umożliwiający międzynarodową wymianę naukową liderów grup badawczych w celu opracowania lub realizacji projektów współpracy lub przygotowania wspólnych wniosków o dotacje nabór wniosków w trybie ciągłym; 
  • granty instalacyjne (Installation Grants) – dla osób (do 9 lat po doktoracie) powracających do kraju lub będących już w Polsce po odbyciu stażu zagranicznego, zamierzających założyć własne laboratorium badawcze lub takich którzy założyli laboratorium w ciągu ostatnich dwóch lat nabór wniosków do 15 kwietnia 2022r. 

 

Więcej informacji o ofercie EMBO znaleźć można na stronie internetowej organizacji 

 

Osoby zainteresowane wnioskowaniem w konkursie, prosimy o kontakt z Biurem Projektów Międzynarodowych ().