Ukazały się komunikaty Rektora w sprawie ogłoszenia godzin wolnych od zajęć.

W związku ze spotkaniem Kandydata na Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie ze społecznością akademicką ogłaszam godziny rektorskie wolne od zajęć dydaktycznych w dniu 11 kwietnia (czwartek) 2024 r. w godz. 8.00-11.00.

W związku z wyborem Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie na kadencję 2024-2028 ogłaszam godziny rektorskie wolne od zajęć dydaktycznych w dniu 17 kwietnia (środa) 2024 r. w godz. 8.00-11.00.

Rektor
Prof. dr hab. Krzysztof Kowalczyk

Skan komunikatu (1)
Zobacz
Skan komunikatu (2)
Zobacz