Komunikat
Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
w sprawie ogłoszenia godzin wolnych od zajęć

W związku z Wyborami do Senatu oraz Rad Dyscyplin na kadencję 2024-2028 ogłaszam godziny rektorskie wolne od zajęć dydaktycznych w następujących dniach dla poszczególnych wydziałów:

dla Wydziału Biologii Środowiskowej – 3 czerwca br. w godz. 8:00 – 14:00
dla Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii – 3 czerwca br. w godz. 8:00 – 14:00
dla Wydziału Medycyny Weterynaryjnej – 4 czerwca br. w godz. 8:00 – 14:00
dla Wydziału Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki – 4 czerwca br. w godz. 8:00 – 14:00
dla Wydziału Agrobioinżynierii – 5 czerwca br. w godz. 8:00 – 12:00
dla grupy nauczycieli zatrudnionych w jednostkach ogólnouczelnianych – 7 czerwca br.
w godz. 12:00 – 14:00
dla Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu – 10 czerwca br. w godz. 8:00 – 14:30
dla Wydziału Inżynierii Produkcji – 10 czerwca br. w godz. 8:00 – 15:00
dla Wydziału Agrobioinżynierii – 10 czerwca br. w godz. 9:00 – 14:30

Rektor
Prof. dr hab. Krzysztof Kowalczyk

skan komunikatu (.pdf)
Zobacz