Komunikat

Ogłaszam godziny rektorskie wolne od zajęć dydaktycznych dla studentów wszystkich kierunków studiów Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie w dniu 31 października 2022r.

Rektor
Prof. dr hab. Krzysztof Kowalczyk

Skan komunikatu
Zobacz