KOMUNIKAT

Ogłaszam godziny rektorskie wolne od zajęć dydaktycznych dla studentów wszystkich kierunków studiów Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie w dniu 19 maja 2023 r. od godziny 8.00 do 12.00 w związku z Lubelskimi Dniami Kultury Studenckiej.

Rektor
Prof. dr hab. Krzysztof Kowalczyk

Skan dokumentu
Zobacz