KOMUNIKAT

Ogłaszam godziny rektorskie wolne od zajęć  dydaktycznych dla studentów Wydziału Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie w dniu 18 maja 2023 r. od godziny 8.00 do 14.00 w związku z obchodami 70-lecia Wydziału Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki.

Rektor
Prof. dr hab. Krzysztof Kowalczyk