Komunikat

Ogłaszam godziny rektorskie wolne od zajęć dydaktycznych dla studentów wszystkich kierunków studiów Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie w dniu 13 stycznia 2023r. w godzinach 11.00-14.00
w związku ze spotkaniem noworocznym.

Rektor
Prof. dr hab. Krzysztof Kowalczyk

Skan komunikatu
Zobacz