KOMUNIKAT

Ogłaszam godziny rektorskie wolne od zajęć  dydaktycznych dla studentów wszystkich kierunków studiów Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie w dniu 05 maja 2023 r. od godziny 14.00 w związku z korowodem otwierającym Lubelskie Dni Kultury Studenckiej.

Rektor
Prof. dr hab. Krzysztof Kowalczyk