Ogłaszam godziny rektorskie wolne od zajęć dydaktycznych dla studentów wszystkich kierunków studiów Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie w dniu 2 maja 2024 r.

Rektor
Prof. dr hab. Krzysztof Kowalczyk

skan komunikatu (.pdf)
Zobacz