Fundacja Integron Plus zaprasza do udziału w projekcie „Aktywni=Niezależni” wspierającego osoby z niepełnosprawnościami

Trwa rekrutacja do bezpłatnego projektu „Aktywni=Niezależni w  ramach, którego mieszkańcy Lublina i województwa lubelskiego mogą skorzystać z nieodpłatnych form wsparcia pomagających w rozwoju kompetencji społecznych i podwyższeniu samodzielności osób z niepełnosprawnościami.

Formy wsparcia

Uczestnicy projektu mogą w zależności od swoich indywidualnych potrzeb skorzystać m.in. z:

 • Rehabilitacji ruchowej: kinezyterapie, fizykoterapie, masaż mobilizacyjny.
 • Warsztaty umiejętności psychospołecznych
 • Warsztaty integracyjne z wyjściami do kina, teatru, muzeum, galerii sztuki etc.
 • Warsztaty kompetencji cyfrowych
 • Poradnictwo psychologiczne
 • Psychoterapię
 • Darmowe poradnictwo prawne


Adresaci Projektu

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby:

 1. posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
 2. Zamieszkujący województwo lubelskie
 3. Jest osobą pełnoletnią powyżej 18 roku życia, twój status na rynku pracy nie ma znaczenia! Zapraszamy zarówno osoby pracujące jak i te pozostające bez zatrudnienia.
 4. oraz nie uczęszczające do Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz Środowiskowych Domów Samopomocy.

Działania Fundacji Integron Plus są współfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie mogą dowiedzieć się więcej informacji:
tel. 512-417-143
e-mail: 

Biuro projektu w Lublinie:
Fundacja Integron Plus
Al. Zygmuntowskie 4 (budynek Aqua Lublin parter), 20-101 Lublin

Strona projektu

Plakat
Zobacz