Fulbright Specialist Program – program krótkoterminowej wymiany naukowo-badawczej

Zachęcamy do zainteresowania się programem krótkoterminowej wymiany naukowo-badawczej Fulbright Specialist Program, którego celem jest pogłębienie i rozszerzenie  współpracy pomiędzy polskimi instytucjami  a amerykańskimi naukowcami.

Program umożliwia wizytę specjalisty w  polskiej instytucji  na okres  od 2 do 6 tygodni ( 14-42 dni kalendarzowych) w celu:
 

 • prowadzenia  wykładów i warsztatów,
 • uczestnictwa w konferencjach,
 • konsultacji w zakresie prac programowych,
 • wykonywania ocen i ekspertyz,
 • rozwijania lokalnych projektów badawczych.


Termin składania wniosków:
 15 marca 2021r.

Finansowanie:

Stypendysta programu otrzymuje:

 • honorarium
 • pokrycie kosztów przelotu do i z Polski.
 • Instytucja goszcząca, która składa wniosek zobowiązuje  się do pokrycia kosztów związanych z pobytem specjalisty w Polsce:
 • zakwaterowanie,
 • wyżywienie,
 • podróży wyłącznie krajowych.


Szczegółowe informacje na stronie [Fulbright Poland]