17 listopada 2022 r. Fundacja Kościuszkowska uruchomiła drugi nabór wniosków w ramach programu grantowowego dla naukowców – obywateli Ukrainy, którzy w wyniku inwazji Rosji znaleźli się w Polsce i nie mają możliwości kontynuowania pracy naukowej w Ukrainie.

Celem programu jest wsparcie osób, które nie mogą wrócić do swojego ojczystego kraju i kontynuować pracy naukowej. Granty pozwolą naukowcom na kontynuowanie pracy poprzez realizację projektu badawczego w Polsce.

Program adresowany jest do naukowców z Ukrainy, posiadających obywatelstwo ukraińskie oraz stopień naukowy co najmniej doktora (PhD). Warunkiem otrzymania grantu jest bycie pracownikiem lub współpracownikiem naukowym ukraińskiej wyższej uczelni lub innej jednostki naukowo-badawczej i złożenie wymaganych dokumentów. Projekt naukowy opisany w zgłoszeniu do grantu powinien być realizowany we współpracy z polską uczelnią lub instytucją naukowo-badawczą.

Jednorazowy grant w wysokości 10 000 PLN zostanie przyznany na podstawie zgłoszenia do programu na formularzu, który zawiera:

  • załączone cv kandydata;
  • opis naukowej działalności kandydata;
  • opis projektu naukowego do realizacji w Polsce;
  • skan listu lub maila od opiekuna naukowego lub współpracownika z polskiej uczelni lub placówki naukowo-badawczej potwierdzającego gotowość współpracy przy realizacji projektu.

Zgłoszenia należy wypełniać w języku polskim lub angielskim.

Fundacja Kościuszkowska przyjmuje aplikacje kandydatów do dnia 6 grudnia br. Więcej informacji można uzyskać pisząc na email: (język polski lub angielski).

Granty są wypłacane ze środków otrzymanych od Darczyńców Fundacji Kościuszkowskiej w USA.

Szczegółowe informacje: https://kfpoland.org/Freedom-starts-with-your-mind-1