ForestValue2 – konkurs z zakresu innowacyjnej biogospodarki leśnej

Narodowe Centrum Nauki we współpracy z siecią ForestValue2 (HORIZON EUROPE Coordination and Support Action) ogłosiło konkurs – ForestValue2 Joint Call 2023 – na międzynarodowe projekty badawcze w dwóch obszarach tematycznych:

  • Resilient sustainable forest systems and management;
  • Sustainable timber building systems.

 

Celem konkursu jest sfinansowanie międzynarodowych konsorcjów badawczych realizujących, w ujęciu systemowym, interdyscyplinarne projekty badawcze, których celem jest zdobycie wiedzy o lepszym wykorzystaniu lasów oraz zasobów leśnych z korzyścią dla środowiska i społeczeństwa.

 

O finansowanie mogą się starać konsorcja międzynarodowe złożone z co najmniej trzech zespołów badawczych, pochodzących z co najmniej trzech różnych krajów biorących udział w konkursie. Kierownik polskiego zespołu musi posiadać co najmniej stopień naukowy doktora. Wśród krajów uczestniczących w konkursie znalazły się: Estonia, Finlandia, Hiszpania, Irlandia, Łotwa, Niemcy, Norwegia, Polska, Rumunia, Słowenia, Włochy.

 

Termin składania wniosków: 1 września 2023r.

 

Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się na stronie Narodowego Centrum Nauki oraz na stronie sieci ForestValue2.

 

W przypadku pytań lub wątpliwości, prosimy także o kontakt z Biurem Projektów Międzynarodowych ().