“FOOD Quality in Digital Age” – zaproszenie na wydarzenie networkingowe w Lublinie w ramach trzeciej międzynarodowej konferencji doktorantów pn. Environment-Plant-Animal-Product!

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, koordynator międzynarodowego projektu pt. “FOOD Quality in Digital Age”, zaprasza interesariuszy z obszaru produkcji i przetwórstwa żywności do udziału w bezpłatnej sesji informacyjno-networkingowej pt. FOOD QUALITY, która odbędzie się dnia 24 kwietnia 2024 r. w godz. 11:30 -13:30 w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Wydarzenie jest częścią trzeciej, międzynarodowej konferencji doktorantów pn. Environment-Plant-Animal-Product (3rd International PhD Students’ Conference: Environment-Plant-Animal-Product together with the International Workshops at the University of Life Sciences in Lublin, Poland).

W ramach sesji FOOD QUALITY zaplanowano wystąpienie Prof. Bartosza Sołowieja pod tytułem „Visegrad Fund for the industry 4.0 in the regional agriculture” oraz prezentacje naukowców z Czech, Słowacji, Węgier oraz Serbii na temat najnowszych metod cyfrowej oceny jakości żywności. Spotkanie będzie doskonałą okazją do nawiązania nowych kontaktów w celu dalszej współpracy naukowo-badawczej oraz promocji firmy na poziomie międzynarodowym.

Uprzejmie informujemy, że istnieje również możliwość dołączenia do konferencji w roli Partnera i zaprezentowania swojej oferty na dedykowanym stanowisku.

Osoby zainteresowane udziałem w wydarzeniu prosimy o potwierdzenie na adres e-mail: .

Zapraszamy do śledzenia strony projektu, gdzie mają Państwo możliwość dołączenia do społeczności interesariuszy projektu “FOOD Quality in Digital Age” i zwiększenia widoczności swojej organizacji poprzez zarejestrowanie w „Bazie Interesariuszy”.

Projekt jest współfinansowany przez rządy Czech, Węgier, Polski i Słowacji w ramach Grantów Wyszehradzkich z Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego. Misją funduszu jest promowanie pomysłów na zrównoważoną współpracę regionalną w Europie Środkowej.