„Mała iskra wielki płomień czyni” – przedświąteczna zbiórka książek

Te słowa najlepiej określają akcję zbiórki książek, w którą za pośrednictwem Biblioteki Głównej Uniwersytetu Przyrodniczego włączyła się społeczność naszej Uczelni.

Zaczęło się od zwykłego telefonu i zapytania: czy w naszej bibliotece znajdują się zbędne książki, które mogłyby być przekazane dla chorych dzieci i młodzieży – pacjentów Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie?

Takich książek nie było, ale u p. Anety Kuś, pracownika naszej biblioteki, zapaliła się wówczas iskierka, by zapytać o to samo pracowników i studentów Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

W ten sposób rozpoczęła się akcja, trwająca od 17 listopada do 17 grudnia br., polegająca na zbiórce lektur szkolnych i bajek, niekoniecznie nowych, ale w dobrym stanie, by wspomóc księgozbiór przyszpitalnej Biblioteki.

Informacja o projekcie została przekazana za pośrednictwem strony internetowej, mediów społecznościowych oraz licznych plakatów rozmieszczonych na terenie naszej Uczelni. Natomiast w budynku biblioteki zostało zorganizowane miejsce zbiórki książek.

Bardzo szybko na apel odpowiedzieli pracownicy i studenci, okazując wielkie serce, serdeczność i zaangażowanie. Do przygotowanych skrzynek codziennie trafiały kolejne, piękne książki, często pochodzące z biblioteczek dzieci pracowników Uczelni. Wielką niespodzianką były też odwiedziny dzieci ze Szkoły Podstawowej w Ratoszynie Drugim, gm. Chodel. Uczniowie przywieźli zebrane w szkole książki, by wspomóc akcję, o której dowiedzieli się z Internetu.

Chyba nikt nie spodziewał się, że tak wiele osób zaangażuje się w zbiórkę. Ostatecznie zostało zebranych 1 600 książek, które zostały zapakowane do 31 pudeł.

W dniu 22 grudnia br., zostały przekazane do Biblioteki Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie i stały się prezentem dla korzystających z niej chorych dzieci i ich rodziców. Mamy nadzieję, że dzięki ukrytym w książkach historiom sprawimy, by czas leczenia i pobytu w szpitalu, był trochę milszy i łatwiejszy.

Serdecznie dziękuję całej społeczności Uniwersyteckiej i wszystkim Przyjaciołom za włączenie się w dzieło i podzielenie się książkami.

Serdecznie dziękuję Pracownikom Biblioteki zaangażowanym w organizację akcji, za dodatkową pracę, wysiłek i entuzjazm.

dr inż. Paulina Studzińska-Jaksim
Dyrektor Biblioteki Głównej UP w Lublinie

fot. Alicja Jaroszewska/DKiWA