3 marca 2023 roku w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie odbył się finał Wojewódzkiego Konkursu Ekologicznego pt. „Człowiek w środowisku”.

Konkurs był skierowany do uczniów szkół ponadpodstawowych z terenu woj. lubelskiego i miał na celu pogłębienie wiedzy z zakresu ekologii, ochrony środowiska, inżynierii środowiska, gospodarki obiegu zamkniętego oraz ekoenergetyki.

Finał Konkursu prowadził i uczestników powitał prof. Krzysztof Jóźwiakowski – przewodniczący Komitetu Naukowego i Organizacyjnego. Zasady konkursu przedstawił dr hab. Artur Serafin – przewodniczący Komisji Konkursowej. Następnie uczniowie napisali test, który złożony był z 60 pytań zamkniętych.

Galę Konkursu  otworzył JM Rektor UP w Lublinie prof. Krzysztof Kowalczyk. Następnie wystąpiła Barbara Wróbel — Dyrektor Wydziału Środowiska i Rolnictwa Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, która odczytała list od Wojewody Lubelskiego – Lecha Sprawki. Z kolei w imieniu Marszałka Województwa Lubelskiego głos zabrał Janusz Bodziacki – Dyrektor Departamentu Środowiska i Zasobów Naturalnych. W następnym wystąpieniu Teresa Misiuk – Lubelski Kurator Oświaty, pogratulowała wszystkim uczniom udziału w finale konkursu.

Referaty dotyczące ochrony przyrody zaprezentowali Dyrektor Roztoczańskiego Parku Narodowego – Andrzej Wojtyło, Dyrektor Poleskiego Parku Narodowego – Jarosław Szymański, jak również Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie – dr Arkadiusz Iwaniuk. Część artystyczną Gali uświetniły występy Chóru oraz Zespołu Pieśni i Tańca „Jawor” Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

Trzech najlepszych finalistów konkursu otrzymało nagrody rzeczowe – laptopy, ufundowane przez Marszałka Województwa Lubelskiego, zaś kolejnych 7 osób wartościowe pozycje książkowe. Nagrodą dla pierwszych 50 finalistów konkursu będzie udział w 2-dniowych warsztatach terenowych, zorganizowanych przez Poleski Park Narodowy i Roztoczański Park Narodowy. Wszyscy finaliści otrzymali certyfikaty udziału w konkursie.

10 najlepszych finalistów konkursu:

Miejsce Imię i nazwisko Szkoła
1 Karol Marczak Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Kostki Starowieyskiego w Łaszczowie
2 Krystian Urbanowicz Zespół Szkół nr 1 im. W. Grabskiego w Lublinie
3 Aleksandra Głuszczyńska vel Głuszczyn XIX LO im. M. i J. Kuncewiczów w Lublinie
4 Mikołaj Soja I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie
5 Paulina Krukowska Zespół Szkół Ekonomicznych Im. A. I J. Vetterów w Lublinie
6 Jakub Kardasz Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Zamościu
7 Krzysztof Pilniak Zespół Szkół Leśnych w Biłgoraju
8 Michał Michaluk LO im. Kazimierza Wielkiego w Lublinie
9 Zuzanna Wołoszyn I Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Porytowego Wzgórza w Janowie Lubelskim
10 Łukasz Dudek Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju

Gratulujemy zwycięzcom oraz wszystkim uczestnikom konkursu!

fot. Maciej Niedziółka / DRiP
Galeria zdjęć
Zobacz
List od Wojewody Lubelskiego – Lecha Sprawki
Zobacz
lublin.tvp.pl, Program "Poranek Między Wisłą i Bugiem" z dn. 07.03.2023 r. (czas od 01:44:39)
Zobacz
kurierlubelski.pl z dn. 7.03.2023 r 
Zobacz
radio.lublin.pl z dn. 3.03.2023 r 
Zobacz