Finał konkursu „Człowiek w środowisku”

15 marca 2024 roku w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie odbędzie się finał II edycji Wojewódzkiego Konkursu Ekologicznego pt. „Człowiek w środowisku” pod hasłem „Rozwiązania oparte na zasobach przyrody”. Na wydarzeniu odbędzie się również koncert zespołu “Klasyczni w Rocku”.

aula pełna uczestników wielkiej lekcjiKonkurs jest skierowany do uczniów szkół ponadpodstawowych z terenu woj. lubelskiego i ma na celu m.in: pogłębienie wiedzy z zakresu ekologii, inżynierii środowiska, gospodarki obiegu zamkniętego, ekoenergetyki, poznanie środowiska przyrodniczego, czy uwrażliwienie na piękno otaczającej przyrody.

W ramach przygotowania do I i II etapu konkursu w roku szkolnym 2023/2024, w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie odbyły się dwie edycje Wielkiej Lekcji „Człowiek w środowisku” oraz warsztaty tematyczne na Wydziale Inżynierii Produkcji.

warsztaty w laboratoriumW I etapie konkursu, który odbył się 01.12.2023 r. w 76 szkołach ponadpodstawowych na terenie woj. lubelskiego wzięło udział 1520 uczniów. Natomiast do finału konkursu zakwalifikowało się 220 osób.

Trzech najlepszych finalistów otrzyma laptopy ufundowane przez Marszałka Województwa Lubelskiego. Ponadto pierwszych 50 finalistów konkursu weźmie udział w 3-dniowych warsztatach terenowych zorganizowanych w Roztoczańskim Parku Narodowym oraz Poleskim Parku Narodowym.

ekran komputerowy z wyświetloną flagą polski

Konkurs ekologiczny „Człowiek w środowisku” został objęty patronatem honorowym przez: JM Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie – prof. dr hab. Krzysztofa Kowalczyka, Wojewodę Lubelskiego, Marszałka Województwa Lubelskiego – Jarosława Stawiarskiego; Lubelskiego Kuratora Oświaty – Tomasza Szabłowskiego, Prezydenta Miasta Lublin – Krzysztofa Zuka oraz Prezydenta Miasta Chełm – Jakuba Banaszka.

Organizatorami konkursu są: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie; Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie; VI Liceum Ogólnokształcące im. Hugona Kołłątaja w Lublinie; I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie; Roztoczański Park Narodowy; Poleski Park Narodowy; Kurier Lubelski. Partnerami przy organizacji konkursu są: Kuratorium Oświaty w Lublinie i Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie oraz Kurier Lubelski.

 
Tekst: prof. dr hab. Krzysztof Jóźwiakowski
fot: Damian Bartnik, Maciej Niedziółka  /DRiP 
Plan finału konkursu
Zobacz