Finał II edycji konkursu ‘Człowiek w środowisku”

W dniu 15 marca 2024 roku w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie odbył się finał II edycji Wojewódzkiego Konkursu Ekologicznego pt. „Człowiek w środowisku” pod hasłem „Rozwiązania oparte na zasobach przyrody”.

Uczestnicy konkursu na widowniKonkurs skierowany był do uczniów szkół ponadpodstawowych z terenu woj. lubelskiego i miał na celu pogłębienie wiedzy z zakresu ekologii, ochrony środowiska, inżynierii środowiska, gospodarki obiegu zamkniętego oraz ekoenergetyki.

prof. Jóźwiakowski podczas wywiadu dla tvUczestników konkursu powitał prof. dr hab. Krzysztof Jóźwiakowski – przewodniczący Komitetu Naukowego i Organizacyjnego, a zasady konkursu przedstawił dr hab. inż. Artur Serafin, prof. uczelni – przewodniczący Komisji Konkursowej. Następnie uczniowie przystąpili do testu, który składał się z 60 pytań zamkniętych dotyczących zarówno wykładów, jak i warsztatów związanych tematycznie z niniejszym przedsięwzięciem.

rektor UP w Lublinie przy mównicyGalę konkursu otworzył JM Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie – prof. dr hab. Krzysztof Kowalczyk, a ofertę edukacyjną Uniwersytetu przedstawiała dr hab. Urszula Kosior-Korzecka, prof. uczelni – prorektor ds. studenckich i dydaktyki. Następnie wystąpił Kurator Oświaty w Lublinie – Tomasz Szabłowski, który pogratulował wszystkim uczniom udziału w finale konkursu. W dalszej kolejności, w imieniu Marszałka Województwa Lubelskiego głos zabrał Janusz Bodziacki – Dyrektor Departamentu Środowiska i Zasobów Naturalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie. Na koniec wystąpiła Dorota Cieślik – zastępca Prezydenta Miasta Chełm.

wokalistka zespołu Część artystyczną gali konkursu uświetnił występ zespołu „Klasyczni w Rocku”, który zaprezentował utwory rockowe z ostatnich kilku dekad. W przerwie wydarzenia w holu AGRO II swoje stoisko rozłożył Dział Rekrutacji i Promocji. Przyszli studenci mogli zasięgnąć tam wszelkich informacji na temat kierunków oferowanych przez UP w Lublinie.

Do finału II edycji Wojewódzkiego Konkursu Ekologicznego pt. „Człowiek w środowisku” zakwalifikowało się 220 uczniów z 76 szkół ponadpodstawowych, a wzięło udział 192. Trzech pierwszych finalistów konkursu otrzymało nagrody rzeczowe – laptopy, ufundowane przez Marszałka Województwa Lubelskiego, zaś 10 najlepszych uczestników otrzymało wartościowe pozycje książkowe. Ponadto dla pierwszej 50-tki finalistów konkursu Marszałek Województwa Lubelskiego oraz dyrekcje Roztoczańskiego Parku Narodowego i Poleskiego Parku Narodowego ufundowały udział w 3-dniowych warsztatach terenowych, które odbędą się na terenie obu parków narodowych w dniach 17-19.04.2024 r.

Stoisko Działu Rektuatcji i PromocjiOrganizatorami konkursu byli: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie; Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie; VI Liceum Ogólnokształcące im. Hugona Kołłątaja w Lublinie; I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie; Roztoczański Park Narodowy; Poleski Park Narodowy oraz Kurier Lubelski. Z kolei partnerzy przy realizacji konkursu to: Kuratorium Oświaty w Lublinie i Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie.

zdjęcie grupowe wszystkich laureatówKonkurs objęty został patronatem honorowym przez: JM Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie – prof. dr hab. Krzysztofa Kowalczyka, Wojewodę Lubelskiego, Marszałka Województwa Lubelskiego – Jarosława Stawiarskiego; Lubelskiego Kuratora Oświaty – Tomasza Szabłowskiego, Prezydenta Miasta Lublin – Krzysztofa Żuka oraz Prezydenta Miasta Chełm – Jakuba Banaszka.

Podium konkursu:

  1. Jaskowska Magdalena (I Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Porytowego Wzgórza w Janowie Lubelskim)
  2. Bardzel Julia (Zespół Szkół Technicznych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Puławach)
  3. Vladimirov Tymofii (Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej, II Liceum Ogólnokształcące w Puławach

 

Gratulujemy zwycięzcom oraz wszystkim uczestnikom konkursu!

Tekst: prof. dr hab. Krzysztof Jóźwiakowski
fot. Damian Bartnik /DRiP

 

Pełna lista laureatów konkursu
Zobacz
Galeria zdjęć
Zobacz

Informacje w mediach:

kurierlubelski.pl z dn. 16.03.2024
Zobacz
lublin.tvp.pl, "Panorama Lubelska" z dn. 15.03.2024 r. ( czas od 14:33)
Zobacz