“Exploring Lublin is Fun”- warsztaty turystyczne w języku angielskim dla uczniów Szkoły Vetterów

20 maja 2024 r. odbyły się warsztaty turystyczne w języku angielskim, zatytułowane “Exploring Lublin is Fun”, zorganizowane przez Centrum Nauczania Języków Obcych i Certyfikacji Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

jeden z uczestników przeglądający broszurę informacyjnąW zajęciach wzięli udział uczniowie klasy o profilu turystycznym z Zespołu Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie, pod opieką mgr Beaty Siczek – nauczyciela języka angielskiego oraz studenci II roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia, kierunku turystyka i rekreacja Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie: Martyna Daniów, Wiktoria Mikuła, Kamil Onufrijuk, Daria Piłat, Aleksandra Słomianowska, Wiktoria Suda, Zuzanna Węgrzyn, Paweł Sobolewski, Agnieszka Kruk, Darya Pratashchyk, Aliaksandra Pratashchyk, Khrystyna Trotsiuk.

kobieta w średnim wieku, z krótkimi czarnymi włosami podczas prezentacji oferty uczelniKierownik centrum – mgr Joanna Rączkiewicz-Gołacka – rozpoczęła spotkanie, przywitała przybyłych gości, zapoznała ich z ofertą kształcenia językowego prowadzonego przez CNJOiC, a także przedstawiła informacje dotyczące możliwości uzyskania międzynarodowych certyfikatów językowych Telc, MONDIALE English and German Test oraz LanguageCert.

uczestnicy konferencji przy stołachGłówna część spotkania poświęcona była zagadnieniom dotyczącym atrakcyjności turystycznej Lublina jako Miasta Inspiracji oraz Europejskiej Stolicy Młodzieży 2023. Mgr Ewa Koproń – wykładowca języka angielskiego CNJOiC – zapoznała młodzież z tematyką warsztatów oraz przedstawiła studentów II roku turystyki i rekreacji, którzy aktywnie włączyli się w przygotowanie zestawów zadań i gier prezentowanych w trakcie spotkania. Mgr Dorota Krzysiak – wykładowca Centrum – koordynowała pracę w poszczególnych grupach, w skład których wchodzili uczniowie oraz studenci.

dwie studentki podczas jednej z prezentacjiDużym zainteresowaniem cieszyły się prezentacje multimedialne “A Trip around Lublin: Cracow Gate, Trinitarian Tower, Underground Route” oraz “Lublin Legends: Devil’s Trial, The Stone of Misfortune, Goldsmith’s Pretty Daughter” wzbogacone o ćwiczenia językowe “key words” i “online quizzes”, umieszczone w aplikacjach anglojęzycznych. Inspirującym okazało się zadanie z mapą Starego Miasta, na której należało wytyczyć własną trasę turystyczną: wskazać, jak dotrzeć do poszczególnych zabytków oraz omówić najciekawsze miejsca turystyczne. Dodatkową atrakcją była gra planszowa: “Board Game Lublin Exploring”, która wymagała od graczy dodatkowej wiedzy turystycznej i umiejętności językowych.

zbliżenie na jedną z gier planszowychSpotkanie miało formę warsztatową, uczniowie i studenci współdziałający w poszczególnych zespołach aktywnie brali udział w rozwiązywaniu zróżnicowanych zadań, gier i quizów sprawdzających znajomość i zrozumienie treści prezentowanych zagadnień, jednocześnie wykorzystując okazję sprawdzenia swoich umiejętności językowych. Na zakończenie wręczone zostały podarunki przygotowane przez Dział Rekrutacji i Promocji UP w Lublinie.

Zajęcia w języku angielskim są kontynuacją cyklu warsztatów z udziałem młodzieży z zaprzyjaźnionych placówek oświatowych z Lublina.  

Ewa Koproń
fot. Oliwia Gut, Damian Bartnik /DRiP