Exchange Program to the US Fundacji Kościuszkowskiej – nabór wniosków na granty dot. projektów naukowych na amerykańskich uczelniach

Zapraszamy do udziału w naborze wniosków o granty naukowe na prowadzenie projektów naukowych na amerykańskich uczelniach w roku akademickim 2024/2025 w ramach programu Exchange Program to the US Fundacji Kościuszkowskiej.

 

Granty przyznawane są we wszystkich dyscyplinach naukowych w trzech kategoriach:

  • Kosciuszko Foundation Fellowship skierowane jest do pracowników i pracowniczek badawczych i dydaktycznych na każdym etapie kariery po uzyskaniu stopnia doktora. Trwające od 3 do 6 miesięcy stypendium umożliwia osobom zatrudnionym w polskich instytucjach akademickich i naukowych realizację samodzielnych projektów badawczych lub badawczo-dydaktycznych w amerykańskich uczelniach, instytutach badawczych, instytucjach rządowych lub organizacjach pozarządowych.
  • Kosciuszko Foundation Grants to granty trwające od 3 do 6 miesięcy przeznaczone dla studentów i studentek studiów doktoranckich na polskich uczelniach. Celem stypendium jest realizacja własnego projektu badawczego w amerykańskiej uczelni, lub organizacji pozarządowej w USA.
  • Kosciuszko Foundation Teaching Fellowship, przyznawane jest polskim wykładowcom, mającym zamiar prowadzić zajęcia na temat historii, kultury i literatury polskiej na amerykańskich uczelniach. Przyznawane są maksymalnie na 9 miesięcy.

 

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej: https://thekf.org/scholarship/exchange-program-to-the-us-grants-and-fellowships/

 

Wnioski można składać do 15 listopada 2023 r.

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Biurem Projektów Międzynarodowych ().