Europejskie partnerstwo EURAMET poszukuje ekspertów w obszarze metrologii.

Europejska Regionalna Organizacja Metrologiczna EURAMET działająca w dziedzinie tzw. metrologii naukowej i przemysłowej chciałaby zwiększyć liczbę recenzentów w swojej bazie danych, w szczególności z doświadczeniem w tematach konkursowych na 2024 r. w następujących obszarach metrologicznych:

  • Normative,
  • Green Deal,
  • Digital Transformation,
  • Research Potential.

 

W związku z tym zachęcamy Państwa do rejestrowania się na stronie EURAMET:

Zarejestruj się

 

Recenzenci EURAMET otrzymują wynagrodzenie i honorarium w takiej samej skali jak oceniający w Horyzoncie Europa.

 

Recenzenci nie mogą być jednak powiązani z organizacją EURAMET, innymi Krajowymi Instytutami Metrologicznymi (NMI) i czy tzw. Desygnowanymi Instytutami (DI), aby zapobiec konfliktom interesów.

Przedstawicielem Polski w EURAMET, a zarazem członkiem tej organizacji, jest Główny Urząd Miar jako NMI. Członkami stowarzyszonymi są dwie Instytucje Desygnowane: Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu (INTiBS) oraz Narodowe Centrum Badań Jądrowych Ośrodek Radioizotopów POLATOM.