ERC podała wstępne daty konkursów na 2023 rok

Europejska Rada ds. Badań Naukowych (ERC) podała planowane daty ogłoszenia konkursów na granty w 2023 r. Program Pracy na rok 2023 nie został jeszcze przyjęty, dlatego też daty te należy traktować jako wstępne i mogące ulec zmianie:

 

Starting Grant (ERC-2023-StG) dla początkujących naukowców (do 1,5 mln EUR, do 5 lat):

  • Planowane otwarcie – 12/07/2022
  • Planowane zamknięcie – 25/10/2022

 

Grant pozwala stworzyć pierwszy niezależny zespół lub program badawczy i osiągnąć samodzielność naukową. We wniosku trzeba wykazać, że proponowane badania pomogą w uzyskaniu samodzielności badawczej i pozycji lidera zespołu. Laureatem grantu może zostać naukowiec ze stopniem doktora lub wyższym, jeśli od dnia uzyskania dyplomu doktorskiego minęło 2-7 lat. Pożądane jest autorstwo przynajmniej jednej publikacji bez udziału promotora.

 

Consolidator Grant (ERC-2023-CoG) dla naukowców u progu samodzielności badawczej (do 2,0 mln EUR; do 5 lat):

  • Planowane otwarcie – 28/09/2022
  • Planowane zamknięcie – 02/02/2023

 

Grant pozwala dokonać konsolidacji pierwszego niezależnego zespołu lub programu badawczego. We wniosku trzeba wykazać, że proponowane badania pomogą w uzyskaniu pełnej samodzielności badawczej i umocnieniu pozycji lidera zespołu. Laureatem grantu może zostać naukowiec ze stopniem doktora lub wyższym, jeśli od dnia uzyskania dyplomu doktorskiego minęło 7-12 lat. Pożądane jest autorstwo kilku publikacji bez udziału promotora.

 

Advanced Grant (ERC-2023-AdG) dla naukowców doświadczonych, o uznanym dorobku naukowym (do 2,5 mln euro; do 5 lat):

  • Planowane otwarcie – 08/12/2022
  • Planowane zamknięcie – 23/05/2023

 

Granty te wspierają najlepsze, innowacyjne projekty badawcze, przygotowane przez doświadczonych, samodzielnych naukowców o uznanym dorobku, mających już praktykę w kierowaniu zespołem. Adresatem konkursu są naukowcy z liczącym się dorobkiem z ostatnich 10 lat.

 

W bieżącej edycji konkursów, nabór wniosków na ERC Advanced Grants kończy się 28 kwietnia 2022r.

 

Synergy Grant (ERC-2023-SyG) dla 2-4 liderów (Principal Investigators) i ich zespołów z różnych, uzupełniających się dziedzin (do 10 mln euro, do 6 lat):

  • Planowane otwarcie – 13/07/2022
  • Planowane zamknięcie – 08/11/2022

 

Grant służy rozwiązywaniu ambitnych problemów badawczych. We wniosku należy wykazać, że osiągnięcie przełomowych wyników proponowanych badań nie jest możliwe w pojedynkę, a tylko we współdziałaniu liderów. Adresatem konkursu są naukowcy (min. 2 – maks. 4), niezależnie od posiadanego stopnia naukowego, mający dorobek zgodny z wymogami konkursów o Starting, Consolidator lub Advanced Grant.

 

Proof of Concept Grant (ERC-2023-PoC):

  • Planowane otwarcie – 20/10/2022
  • Planowane zamknięcie – 24/01/2023, 20/04/2023, 14/09/2023

 

Więcej informacji na stronie ERC.