ERC Consolidator Grant – konkurs dla doświadczonych naukowców!

Europejska Rada ds. Badań Naukowych (ERC) otworzyła nabór wniosków w ramach konkursu ERC Consolidator Grant .Grant pozwala dokonać konsolidacji pierwszego niezależnego zespołu lub programu badawczego. We wniosku trzeba wykazać, że proponowane badania pomogą w uzyskaniu pełnej samodzielności badawczej i umocnieniu pozycji lidera zespołu. Laureatem grantu może zostać naukowiec ze stopniem doktora lub wyższym, jeśli od dnia uzyskania dyplomu doktorskiego minęło 7-12 lat. Pożądane jest autorstwo kilku publikacji bez udziału promotora.

 

Projekty mogą dotyczyć wszystkich dziedzin nauki.

 

Czas trwania projektu: do 5 lat Budżet: 2 mln EUR (możliwe zwiększenie do 3 mln).

 

Projekt wykonywany jest w wybranej przez głównego badacza instytucji goszczącej (może to być instytucja macierzysta), która jednak musi znajdować się w kraju członkowskim UE lub stowarzyszonym z programem Horyzont Europa.

 

Jedynym kryterium oceny projektu jest doskonałość naukowa: kwalifikacje i dorobek głównego badacza oraz oryginalność i wartość naukowa pomysłu. Ocena aplikacji jest dwustopniowa. W drugim etapie przewidziana jest rozmowa kwalifikacyjna z autorem wniosku. Wysoko cenione są projekty interdyscyplinarne, o dużym stopniu ryzyka naukowego, prowadzące do ważnych odkryć i przełomowych wyników.

 

Termin naboru wniosków – 12 grudnia 2023 r.

 

Więcej informacji znajduje się na stronie ERC. Dokumenty konkursowe (w tym Poradnik dla wnioskodawców) są dostępne na stronie konkursu. Wnioski składa się drogą elektroniczną, poprzez portal Funding & tender opportunities.

 

Zapraszamy również do skorzystania z ERC Mentoring Initiative!

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Biurem Projektów Międzynarodowych ()