Elsevier – otwarte publikowanie

Z początkiem września 2019r. uruchomiony został pilotażowy program otwartego publikowania w czasopismach hybrydowych i gold open access wydawnictwa Elsevier.

 

! Uwaga: z dniem 23.06.2020 r. pula artykułów dla programu A na 2020 r. została wyczerpana. Nadal dostępna jest opcja odpłatnej publikacji ze zniżką w ramach programu B. Program A ruszy ponownie w 2021 r. z nową pulą 1500 artykułów.

Program umożliwia autorom afiliującym do polskich instytucji naukowych otwarte publikowanie w wybranych tytułach Elsevier w latach 2019-2021 odpowiednio 500, 1000 i 1500 artykułów, których koszt zostanie sfinansowany przez krajową opłatę licencyjną (tzw. Program A).
Zawarta umowa przewiduje także możliwość publikacji nieograniczonej liczby otwartych artykułów za opłatą ponoszoną przez instytucję do której afiliuje autor, przy wykorzystaniu zniżki 30-10% w stosunku do cennika standardowego (tzw. Program B).
Elsevier udostępnił do programu 1777 czasopism hybrydowych oraz gold open access. Nabór artykułów do finansowania w ramach Programu A odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń do wyczerpania przewidzianej puli, następnie uruchomiony zostanie Program B.

 

Szczegółowe informacje, listę tytułów i instrukcje dla autorów znajdą Państwo na stronie WBN:
https://wbn.icm.edu.pl/licencje/#elsevier_oa