Ekonomia piękna, a przestrzeń

Godzina: 12.00-13.00  Data warsztatów: 30 marca 2023 r.

Miejsce: Sala Biblioteki Głównej UP

Prowadzący: dr inż. Agnieszka Kępkowicz

[ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY ]

 

Cel warsztatów: uświadomienie sobie jak cenne jest wykorzystanie czynnika piękna dla rewitalizacji przestrzeni zdegradowanych i uczynienia z nich miejsc o dodatnim bilansie ekonomicznym.
Forma warsztatów: w pierwszej części zajęć nastąpi krótkie wprowadzenie do głównej problematyki zadania. Następnie metodą burzy mózgów podzielni na grupy uczestnicy opracują rozwiązania dla wybranego terenu i wrysują je na plansze. Na koniec każdy z zespołów zaprezentuje wyniki swojej pracy. Najlepsze prace zostaną nagrodzone.