EkoEdu UP to nowy projekt edukacyjny realizowany przez pracowników Katedry Ochrony Roślin: kierownik dr. hab. Barbara Skwaryło-Bednarz, wykonawcy: dr hab. Agnieszka Jamiołkowska, dr Marek Kopacki, przy finansowym wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. Działania te są podyktowane wprowadzeniem nowej polityki rolnej przez Unię Europejską (UE) na lata 2019-2024, w związku z polityką tzw. „Europejskiego Zielonego Ładu”, która wspiera rozwój rolnictwa ekologicznego między innymi poprzez edukację z tego zakresu. Projekt ma na celu podnoszenie świadomości młodzieży oraz profesjonalnych i nieprofesjonalnych producentów rolnych z zakresu celów i zadań ekologicznej produkcji roślinnej funkcjonującej zgodnie z zasadami dobrej praktyki rolniczej jako szansy dla poprawy jakości środowiska przyrodniczego i zdrowia środowiskowego człowieka – działania teoretyczne i praktyczne( m.in. przez promocję produktów ekologicznych).