O Współpracy nauki i biznesu, czyli jak Eko-HUB rozwija skrzydła, rozszerzając swoją działalność na teren całego kraju. Innowacyjny Program funkcjonuje od zeszłego roku pod auspicjami Centrum Transferu Technologii i jest efektem porozumienia podpisanego między Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie a Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Przetwórców i Producentów Produktów Ekologicznych “Polska Ekologia”.
Jak podkreśla Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą dr hab. Bartosz Sołowiej, prof. Uczelni. współpraca skupia się na ekologicznych rozwiązaniach, najbardziej pożądanych w obecnych czasach.

zdjęcie: TVP3 LUBLIN
lublin.tvp.pl, Program AGRO WIEŚCI z dn. 04.02.2023 r. (czas od 08:21)
Zobacz