EIT Manufacturing – nabór wniosków w obszarach: Innowacje, Edukacja, Regional Innovation Scheme.

EIT Manufacturing otworzył zaproszenie do składania wniosków w konkursie 2nd Call for Proposals 2024. Nabór  -prowadzony jest w trzech obszarach: Innowacje, Edukacja, Regional Innovation Scheme.

 

EIT Manufacturing to największa europejska sieć innowacji skoncentrowana na przemyśle wytwórczym. Organizacja skupia przedsiębiorstwa, przedsiębiorców i środowisko akademickie w ekosystemach innowacji, które dodają unikalną wartość europejskim produktom, procesom i usługom oraz inspirują tworzenie konkurencyjnej na całym świecie i zrównoważonej produkcji.

 

Tematy konkursowe

W tej edycji konkursu nabór prowadzony będzie w trzech obszarach:

  • Innowacje
  • Regional Innovation Scheme
  • Edukacja

 

OBSZAR INNOWACJE

Temat 1: Optymalizacja procesów produkcyjnych i zwiększenie wydajności zasobów dzięki rozwiązaniom cyfrowym.
Temat 2: Produkcja zrównoważona społecznie i zorientowana na człowieka.
Temat 3: Zrównoważona środowiskowo produkcja dzięki modelom biznesowym o obiegu zamkniętym i nowym technologiom.

 

OBSZAR REGIONAL INNOVATION SCHEME

Temat 1: Sprawiedliwa, ekologiczna i cyfrowa „bliźniacza” transformacja dla MŚP w krajach EIT RIS (RIS Business Creation). Działanie powinno wykazać, w jaki sposób EIT może w praktyce pomóc lokalnym podmiotom w zaspokojeniu potrzeb, takich jak działania pilotażowe w zakresie zielonej i cyfrowej transformacji dla MŚP.
Temat 2: Przyjęcie innowacji Deep Tech w krajach RIS (RIS INNOVATION – AI & Deep Tech). To zaproszenie dotyczy projektów mających na celu wspieranie innowacyjnych rozwiązań ze szczególnym naciskiem – choć nie ograniczonym – na zastosowanie innowacji Deep Tech w produkcji w krajach RIS.

 

OBSZAR EDUKACJA

Temat 1: Zrównoważony rozwój – umiejętności w zakresie identyfikowania i stosowania technologii wspomagających zrównoważoną produkcję.
Temat 2: Cyfryzacja – identyfikacja i rozwój umiejętności definiowania i realizacji mapy drogowej transformacji cyfrowej.
Temat 3: Zrównoważona środowiskowo produkcja poprzez przyszłe trendy w biznesie o obiegu zamkniętym – podnoszenie kwalifikacji i przekwalifikowanie w zakresie ponownej produkcji i zasobów krytycznych dla gospodarki o obiegu zamkniętym i nowych technologii.

 

Wnioski projektowe przyjmowane są do 20 listopada 2023.

 

Więcej informacji o konkursie na stronie EIT Manufacturing.

 

W przypadku pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt z Biurem Projektów Międzynarodowych ().