EIT Food ogłasza konkurs dla organizacji z Europy Środkowo-Wschodniej (innowacje w systemie żywnościowym)

EIT Food zaprasza do aplikowania organizacje z Europy Środkowej i Wschodniej pracujące nad rozwiązaniem istotnych problemów w łańcuchu dostaw produktów rolno-spożywczych, z którymi boryka się obecnie ten region, w tym:

 

 • Presja na łańcuchy dostaw żywności,
 • Niskie inwestycje we własność intelektualną,
 • Brak współpracy wewnątrz- i międzysektorowej,
 • Potrzeba inwestycji w zrównoważony rozwój.

 

EIT Food RIS CEE Open Innovation Call ma na celu wprowadzenie na rynek nowych i ulepszonych produktów, procesów i usług handlowych oraz osiągnięcie wpływu na misje:

 

 • Zdrowsze życie dzięki jedzeniu,
 • System żywnościowy o zerowej emisji dwutlenku węgla netto,
 • W pełni przejrzysty, sprawiedliwy i odporny system żywnościowy.

 

Finansowanie jest dostępne dla wszystkich organizacji z następujących państw członkowskich UE: Bułgarii, Chorwacji, Czech, Estonii, Łotwy, Litwy, Węgier, Polski, Rumunii, Słowenii, Słowacji i krajów stowarzyszonych w programie Horyzont Europa: Czarnogóry, Macedonii Północnej, Serbii oraz Ukrainy.

 

EIT Food zaprasza do aplikowania konsorcja:

 • co najmniej trzy kwalifikujące się organizacje,
 • zobowiązujące się do współpracy między dwoma różnymi krajami wymienionymi powyżej,
 • reprezentujące co najmniej dwie strony trójkąta wiedzy (przemysł, środowisko akademickie, ośrodki badawcze),
 • z co najmniej jedną organizacją z sektora rolno-spożywczego (producent żywności, handel detaliczny).

 

Każda z trzech organizacji musi być aktywnym uczestnikiem konsorcjum.

 

Maksymalne wsparcie dla każdego beneficjenta wynosi 750 000 euro. Wnioski nie mogą wymagać finansowania dłuższego niż 24 miesiące. Dofinansowanie może pokryć do 70% kosztów projektu, a wnioskodawca może przeznaczyć do 30% na CAPEX potrzebny do wdrożenia innowacji.

Matchmaking event

 

Zachęcamy do udziału w wirtualnym wydarzeniu matchmake’ingowym w ramach konkursu Open Innovation Call w Europie Środkowo-Wschodniej.

 

Dołącz we wtorek 25 kwietnia od 10:00 do 17:00 CEST, aby spotkać się z innymi kandydatami CEE Open Innovation Call i nawiązać nowe kontakty z internetową społecznością innowatorów rolno-spożywczych. Będziesz mieć możliwość zaplanowania sesji kojarzeń 1:1 z innymi uczestnikami, aby omówić pomysły na projekty i znaleźć określone zestawy umiejętności lub inne potrzeby do zbudowania konsorcjum przed terminem składania wniosków 5 czerwca 2023 r.

 

Rejestracja: https://eitfoodhive.eu/login

 

Osoby zainteresowane aplikowaniem w konkursie, bądź opublikowaniem własnej oferty współpracy proszone są o kontakt z Biurem Projektów Międzynarodowych ().

 

Informacja pochodzi ze strony KPK PB UE.