Egzamin Centralny z Języków Obcych

Egzamin Centralny z języków obcych na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia oraz studiach jednolitych magisterskich w sesji letniej 2020-2021 jest egzaminem pisemnym realizowanym na platformie Microsoft Teams lub Eduportal i odbędzie się dnia 16 czerwca 2021 r. (środa) w godz. 10.00-11.30.