Egzamin Centralny z Języków Obcych – 3-ci termin

3-ci termin Egzaminu Centralnego z języków obcych na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia oraz studiach jednolitych magisterskich w sesji letniej 2020-2021 jest egzaminem pisemnym realizowanym na platformie Microsoft Teams lub Eduportal i odbędzie się dnia 10 września 2021 r. (piątek) w godz. 10.00-11.30.