Egzamin Centralny poziom B2, B2+, II termin – informacje dla studentów

Egzamin Centralny II termin – język angielski pdf

 

EGZAMIN PISEMNY   JĘZYK ANGIELSKI   B2

24.06.2022 r., GODZ. 10.00 – 12.00

SALA KIERUNEK
 

102 CIW ul.Głęboka 28

Rolnictwo

Leśnictwo

Dietetyka

Biotechnologia

ZiIP

Gospodarka Przestrzenna

Sztuki Ogrodnicze

Biokosmetologia

Ekonomia

Ochrona Środowiska

Ekoenergetyka

 

 

EGZAMIN PISEMNY   JĘZYK ANGIELSKI   B2+

24.06.2022 r., GODZ. 10.00 – 12.00

SALA KIERUNEK
 

103 CIW ul.Głęboka 28

Biologia

Dietetyka

Transport

Weterynaria

Behawiorystyka

Biotechnologia

 

 

Egzamin Centralny II termin – język niemiecki, francuski pdf

 

EGZAMIN PISEMNY   JĘZYK FRANCUSKI   B2

24.06.2022 r., GODZ. 10.00 – 11.30

SALA KIERUNEK
 

237 CIW ul. Głęboka 28

 

Pielęgnacja Zwierząt i Animaloterapia

 

 

EGZAMIN PISEMNY   JĘZYK NIEMIECKI  B2

24.06.2022 r., GODZ. 10.00 – 11.30

SALA KIERUNEK
238 CIW ul. Głęboka 28  

ZiIP