Egzamin Centralny poziom B2, B2+, C1 – informacje dla studentów

Egzamin Centralny – język angielski – pdf

 

EGZAMIN PISEMNY   JĘZYK ANGIELSKI   B2

13.06.2022 r., GODZ. 10.00 – 12.00

SALA KIERUNEK
257 CIW ul.Głęboka 28 Dietetyka

Biokosmetologia

Arch.Krajobrazu

Ogrodnictwo

Enologia

Zielarstwo

Sztuki Ogrodn.

102 CIW ul.Głęboka 28 Hipologia

Behawiorystyka

Pielęgn. Zwierząt i Animaloterapia

Zootechnika

BiCŻ

BiHP

103 CIW ul.Głęboka 28 Biotechnologia

Gastronomia

GP

Rolnictwo

Agrobiznes

101 Agro II Analityka Weterynaryjna

Leśnictwo

Turystyka i Rekreacja

Transport

Geodezja i Kartografia

301 Agro II Ekonenergetyka

ZiiP

IriL

ZiA ds Klimatu

BiZK

Ekonomia

 

EGZAMIN PISEMNY   JĘZYK ANGIELSKI   B2+

13.06.2022 r., GODZ. 12.30 – 14.30

 

SALA KIERUNEK
102 CIW ul.Głęboka 28 Weterynaria

 

SALA KIERUNEK
257 CIW ul.Głęboka 28 HiJGiK
Behawiorystka
Transport
Biologia
Leśnictwo
Dietetyka
Bioinżynieria
Biotechnologia
Biokosmetologia
Pielęgnacja Zwierząt i Animaloterapia

 

EGZAMIN PISEMNY   JĘZYK ANGIELSKI   C1

13.06.2022 r., GODZ. 12.30 – 14.30

 

SALA KIERUNEK
234 CIW ul.Głęboka 28 Weterynaria

 

 

Egzamin Centralny – język niemiecki, rosyjski, francuski – pdf

 

EGZAMIN PISEMNY   JĘZYK ROSYJSKI   B2

13.06.2022 r., GODZ. 10.00 – 11.30

 

SALA KIERUNEK
 

237 CIW ul. Głęboka 28

 

Leśnictwo

Rolnictwo

 

EGZAMIN PISEMNY   JĘZYK FRANCUSKI   B2

13.06.2022 r., GODZ. 10.00 – 11.30

 

SALA KIERUNEK
 

238 CIW ul. Głęboka 28

 

Pielęgnacja Zwierząt i Animaloterapia

 

EGZAMIN PISEMNY   JĘZYK NIEMIECKI  B2

13.06.2022 r., GODZ. 10.00 – 11.30

 

SALA KIERUNEK
233 CIW ul. Głęboka 28

234 CIW ul. Głęboka 28

 

 

Transport i logistyka

ZiIP

Biobezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe

Ogrodnictwo

Weterynaria

Zootechnika

Bezpieczeństwo i Certyfikacja Żywności

Turystyka i Rekreacja