Dźwięki Lublina – inicjatywa nauki obywatelskiej

“Dźwięki Lublina” to projekt realizowany przez doktoranta Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie – Jordana Wilka w ramach nauki obywatelskiej, czyli dobrowolnym uczestnictwie osób niezajmujących się zawodowo badaniami naukowymi w projekcie naukowym, na każdym z jego etapów. Otwarcie projektu odbędzie się 20 kwietnia o 10:00 na Uniwersytecie Przyrodniczym w budynku Agro II w sali 101. Projekt przewiduje m.in warsztaty terenowe oraz konkurs, w którym nagrodzonych zostanie 100 osób. Projekt dofinansowany jest w ramach IV edycji Konkursu Lublin Akademicki.

Jednostka odbiera dźwięk w subiektywny sposób, co nie zmienia faktu, że dźwięk, w mniejszym bądź większym stopniu oddziałuje na każdą z nich. W połączeniu z przestrzenią miasta, dźwięk może stać się narzędziem stymulującym procesy kulturowe, społeczne i gospodarcze. 

Należy zwrócić uwagę na właściwości dźwięku w różnych przestrzeniach – jakie elementy przestrzeni generują pożądane bądź niepożądane zjawiska dźwiękowe, a jakie dźwięki sprawiają, że chcemy przebywać w danym miejscu. Ocena środowiska akustycznego nie zależy jedynie od głośności dźwięków, a na percepcję dźwięków składają się również inne czynniki. 

Inicjatywa “Dźwięki Lublina” ma charakter cyklicznych spotkań stacjonarnych oraz warsztatów plenerowych w przestrzeni miasta, które zakończą się konkursem. W ramach dwóch spotkań na terenie Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie odbędzie się cykl wykładów przybliżających uczestników do podjętej problematyki.

Najistotniejszą częścią planowanej inicjatywy będą warsztaty terenowe. To przede wszystkim one rozstrzygną o wynikach konkursu oraz przyczynią się do zebrania wielu cennych danych dotyczących jakości krajobrazu dźwiękowego miasta. Uczestnicy w praktyczny sposób będą zdobywać wiedzę na temat dźwięków występujących w otaczającej ich przestrzeni i w znaczącym stopniu wesprą badania.

mężczyzna stojący tyłem w słuchawkach na uszachWarsztaty obejmować będą między innymi: spacery dźwiękowe, percepcję przestrzeni przy pomocy czułego mikrofonu pojemnościowego, wykonanie pomiarów poziomu natężenia dźwięku przy pomocy specjalistycznego miernika. Poza działaniami w formie stacjonarnej projekt obejmuje również rozwiązania online, wykorzystując w tym celu autorską aplikację. Aplikacja mapowa typu WebGIS, która służy do prezentacji nagrań audio, reprezentujących dźwięki z konkretnych lokalizacji na terenie Lublina, pozwala na zebranie subiektywnych opinii mieszkańców na temat krajobrazu dźwiękowego miasta. Użytkownik aplikacji może swobodnie poruszać się po interaktywnej mapie i wybierać dowolne audiopunkty do odsłuchu i subiektywnej oceny.

Warsztaty terenowe odbywać się w kilku terminach i lokalizacjach (w soboty). W formularzu zgłoszeniowym wybieramy preferowany termin (grupę) oraz potencjalną lokalizację.

Wyniki badań umożliwią rozpoznanie walorów krajobrazu dźwiękowego miasta Lublin. Przeanalizowane dane, umożliwią przedstawienie najważniejszych wytycznych dotyczących rewitalizacji akustycznej Lublina.

Strona projektu na Facebooku
Zobacz
Wydarzenie na facebooku
Zobacz
Regulamin konkursu
Zobacz
Aplikacja dotycząca projektu
Zobacz