W dniu 19.02.2021 r. po raz drugi obchodzimy niezwykłe święto państwowe, jakim jest Dzień Nauki Polskiej. Z tej okazji prezentujemy nagranie prorektorów lubelskich publicznych uczelni wyższych w Centrum Analityczno-Programowym dla Zaawansowanych Technologii Przyjaznych Środowisku ECOTECH-COMPLEX.

  • prof. dr hab. Wiesław I. Gruszecki – Prorektor ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,
  • dr hab. Bartosz Sołowiej, prof. UP – Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie,
  • s. dr hab. Beata Zarzycka, prof. KUL – Prorektor ds. Nauki i Kadr Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II,
  • prof. dr hab. n. med. Jarosław Dudka – Prorektor ds. Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
  • prof. dr hab. inż. Wojciech Franus – Prorektor ds. Nauki Politechniki Lubelskiej.

W Lublinie największym świętem nauki jest Lubelski Festiwal Nauki. W ty roku odbędzie się XVII LFN w dniach 17-24 września pod hasłem „Nauka bez granic. Enjoy science!”. Wydarzenie otrzymało dofinansowanie z programu „Społeczna odpowiedzialność nauki” Ministra Edukacji i Nauki.

Cieszymy się, z bliskiej współpracy między lubelskimi uczelniami na wielu polach, w tym szczególnie, polu naukowym.