Dzień Doktoranta

Koło Naukowe Szkół Doktorskich UMCS wraz z Samorządem Doktorantów UMCS i Szkołą Doktorską UMCS mają zaszczyt zaprosić na „Dzień Doktoranta”, który odbędzie się 23 maja 2024 r. w siedzibie Szkół Doktorskich UMCS (ul. Weteranów 18 w Lublinie).

„Dzień Doktoranta” ma na celu integrację środowiska doktoranckiego, a także promocję projektów badawczych realizowanych przez Doktorantów i Doktorantki z naszej Alma Mater. Uczestnicy opowiedzą o swoich doświadczeniach związanych m.in. ze stypendiami, wyjazdami zagranicznymi, doktoratem wdrożeniowym czy prowadzonymi projektami w Szkole Doktorskiej. Dzień ten będzie świetną okazją do wspólnych spotkań, wymiany doświadczeń i myśli, ale przede wszystkim do integracji młodych badaczy Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.