8 maja 2020 r. w Polsce obchodzony jest Dzień Bibliotekarza i Bibliotek. Biblioteki uniwersyteckie to ważne jednostki czynnie wspierające działalność naukowo-badawczą pracowników.

Z tej okazji pragniemy złożyć wszystkim pracownikom Biblioteki Głównej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie najserdeczniejsze życzenia satysfakcji i spełnienia w pracy, wszelkiej pomyślności w życiu prywatnym oraz podziękować za wysiłek wkładany w działalność Biblioteki.

Rektor
Prof. dr hab. Krzysztof Kowalczyk

Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą
Dr hab. Bartosz Sołowiej, prof. uczelni