Mgr inż. Piotr Lewko pod kierunkiem prof. dr hab. Agnieszki Wójtowicz realizuje projekt pt. “Opracowanie i metody modyfikacji właściwości mąki pszennej z przeznaczeniem do zastosowań w piekarnictwie”.

Projekt finansowany jest przez Ministerstwo Nauki i Edukacji z programu „Doktorat wdrożeniowy”. Podmiotem współpracującym we wdrażaniu projektu jest PZZ Lubella GMW Sp. Z o. o. Sp. k.

Cel

Celem pracy będzie otrzymanie funkcjonalnej mąki pszennej o specjalnym przeznaczeniu do piekarnictwa, która, dzięki zastosowaniu fortyfikacji enzymatycznej a następnie przeprowadzeniu obróbki hydrotermicznej i/lub procesu ekstruzji, wykazywać będzie zwiększoną wodochłonność oraz zdolność do poprawy wydajności wypiekowej pieczywa.

Założenia

Skojarzona obróbka enzymatyczna oraz hydrobarotermiczna i/lub ekstruzyjna prowadzona w zróżnicowanych warunkach procesowych na wyselekcjonowanych pasażach mąki pszennej pozwoli na zmianę funkcjonalności i cech użytkowych mąki pod kątem jej wykorzystania do otrzymania pieczywa o odpowiedniej jakości.