Mgr inż. Urszula Zimnoch pod kierunkiem dr hab. Marzeny Brodowskiej, prof. uczelni realizuje projekt pt. “Ocena możliwości zastosowania popiołów z biomasy w mieszankach nawozowych oraz ich wpływ na plonowanie i parametry jakościowe roślin paszowych”.

Projekt finansowany jest przez Ministerstwo Nauki i Edukacji z programu „Doktorat wdrożeniowy”. Podmiotem współpracującym we wdrażaniu projektu jest Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Białymstoku.