Mgr inż. Paulina Bogusz pod kierunkiem dr hab. Marzeny Brodowskiej, prof. uczelni realizuje projekt pt. “Badania nad technologią wytwarzania zawiesinowych nawozów wieloskładnikowych na bazie odpadowego fosforanu sodowo potasowego z produkcji polioli oraz przeanalizowanie ich wpływu na plonowanie i parametry jakościowe roślin”.

Projekt finansowany jest przez Ministerstwo Nauki i Edukacji z programu „Doktorat wdrożeniowy”. Podmiotem współpracującym we wdrażaniu projektu jest Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Nowych Syntez Chemicznych.