Mgr inż. Łukasz Rusek pod kierunkiem dr hab. Marzeny Brodowskiej, prof. uczelni realizuje projekt pt. “Badania nad technologią wytwarzania nawozów otoczkowanych o spowolnionym działaniu oraz ich wpływ na plonowanie i parametry jakościowe roślin.

Głównym celem projektu jest opracowanie biodegradowalnej otoczki polimerowej dla nawozów azotowych (mocznika) oraz nawozów wieloskładnikowych (NPK) w celu zapewnienia spowolnionego uwalniania składników pokarmowych do gleby, a tym samym zwiększenia wykorzystania tych składników przez rośliny. W hipotezie badawczej zakłada sie, że otoczki będą służyć minimalizacji negatywnego oddziaływania nawozów  na środowisko poprzez zmniejszenie emisji amoniaku oraz zmniejszenie wymywania azotanów. Zakres  projektu obejmuje: przeprowadzenie badań w zakresie wytworzenia biodegradowalnych otoczek dla nawozów N i NPK; opracowanie i optymalizację sposobu ich nanoszenia na granule nawozu; przetestowanie materiałów w warunkach glebowych oraz przeprowadzenie doświadczeń polowych w celu porównania działania nawozu otoczkowanego z nawozem nieotoczkowanym dla roślin testowych;  zaprojektowanie procesu technologicznego wytwarzania otoczkowanych nawozów oraz wdrożenie wyników Projektu do produkcji.

Projekt finansowany jest przez Ministerstwo Nauki i Edukacji z programu „Doktorat wdrożeniowy”. Podmiotem współpracującym we wdrażaniu projektu jest Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Nowych Syntez Chemicznych.