Mgr inż. Anna Myka-Raduj pod kierunkiem prof. dr hab. Krzysztofa Jóźwiakowskiego realizuje projekt pt. “Opracowanie, wdrożenie i analiza funkcjonowania hybrydowej hydrofitowej oczyszczalni ścieków z zamkniętym obiegiem wody na terenie Poleskiego Parku Narodowego”

Projekt finansowany jest przez Ministerstwo Nauki i Edukacji z programu „Doktorat wdrożeniowy”. Podmiotem współpracującym we wdrażaniu projektu jest Poleski Park Narodowy.


 

mgr inż. Anna Myka-Raduj
Zatrudnienie: Poleski Park Narodowy na stanowisku: Kierownik zespołu do spraw edukacji i udostępniania Parku
Promotor: prof. dr hab. Krzysztof Jóźwiakowski / Katedra Inżynierii Środowiska i Geodezji
Dyscyplina: Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Tytuł projektu:

„Opracowanie, wdrożenie i analiza funkcjonowania hybrydowej hydrofitowej oczyszczalni ścieków z zamkniętym obiegiem wody na terenie Poleskiego Parku Narodowego”

Doktorat wdrożeniowy jest realizowany na terenie Poleskiego Parku Narodowy. Park jest instytucją, która w sposób szczególny wykazuje dbałość o propagowanie zachowań proekologicznych. Dzięki wieloletniej współpracy Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z Poleskim Parkiem Narodowym, realizacja doktoratu wdrożeniowego zwróci uwagę lokalnej społeczności na zagadnienie związane z oczyszczaniem ścieków przy zastosowaniu metody hydrofitowej wraz z jednoczesną możliwością, odzysku oczyszczonej wody z przeznaczeniem do ponownego wykorzystania. Wykonany projekt stanowić będzie wzór do działania w tym kierunku i będzie inicjować podobne działania prowadzone przez instytucje i osoby prywatne.

Cel badań:

Opracowanie projektu i wdrożenie hybrydowej hydrofitowej oczyszczalni ścieków z zamkniętym obiegiem wody w wybranym obiekcie na terenie Poleskiego Parku Narodowego.

Realizacja planowanego doktoratu wdrożeniowego ma na celu ograniczenie zużycia wody o wysokiej jakości i ochronę ilościową zasobów wód podziemnych, które najczęściej są wykorzystywane do zaspokojenia potrzeb ludności w woj. lubelskim oraz w Polsce.

Przedmiot wdrożenia:

Hybrydowa hydrofitowa oczyszczalnia ścieków z zamkniętym obiegiem wody.

Fot. Osada służbowa Poleskiego Parku Narodowego w Kulczynie z budynkiem mieszkalnym (w głębi) i gospodarczym (z prawej strony fotografii) oraz miejscem na planowaną oczyszczalnię ścieków (fot. Anna Myka-Raduj).