Dyrygentki Chóru Akademickiego Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie odznaczone medalem przez Prezydenta Lublina.

We wtorek, 7 marca 2023 roku, w Trybunale Koronnym z okazji Dnia Kobiet odbyła się uroczystość, podczas której prezydent Krzysztof Żuk wręczył medale 27 paniom, które w szczególny sposób przyczyniły się do rozwoju i promocji Lublina.

Medal Zasłużony dla Miasta Lublin za całokształt dokonań artystycznych wręczono prof. dr hab. szt. muz. Zofii Bernatowicz, I dyrygentowi Chóru Akademickiego Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

Medal Prezydenta Miasta Lublin za działalność artystyczną i działania dla dobra społeczności Miasta otrzymała m. in. Kateryna Kaliniak – korepetytor i II dyrygent Chóru Akademickiego Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. 

W spotkaniu uczestniczyła prorektor ds. studenckich i dydaktyki, dr hab. Urszula Kosior-Korzecka, prof. Uczelni.

Galę uwieńczył owacyjnie przyjęty koncert Chóru Akademickiego Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, poprowadzony przez obie dyrygentki.

Gratulujemy!