Druk 3D w inżynierii mechanicznej i spożywczej

Godzina 10.00-12.00  Data warsztatów: 30 marca 2023 r.

Miejsce: sala 372 CIW

Prowadzący: dr hab. Jacek Mazur, prof. Uczelni

Max. 20 osób

[ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY ]

 

Podczas prezentacji przedstawione zostaną podstawy druku 3D. Zostaną omówione podstawowe technologie druku przyrostowego wraz z krótkim omówieniem. W ramach prezentacji przybliżone zostaną pojęcia związane z najpopularniejszą metodą przyrostowego druku 3D, polegającą na osadzaniu topionego termoplastycznego materiału – FDM (fused deposition modeling) i podstawowych pojęć z tym związanych, takich jak: filament, ekstruder czy stół roboczy. Dodatkowo zaprezentowany będzie również popularny druk 3D w technologii DLP (digital light processing), wykorzystujący proces fotopolimeryzacji polegającej na selektywnym utwardzaniu żywicy fotopolimerowej światłem (np. promieniowaniem UV). Podczas wykładu prezentowany będzie rzeczywisty druk wybranych modeli 3D w technologii FDM i DLP.