Drugie spotkanie w ramach projektu „QKIS (Quadraspidiotus Knowledge Information System) network”

Wizyta studyjna w Lublinie, Polska

W dniach 18/06/2024–19/06/2024 w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie miała miejsce pierwsza wizyta studyjna członków zespołu projektu pt. „QKIS (Quadraspidiotus Knowledge Information System) network”.  

Spotkanie w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie to pierwsza z trzech zaplanowanych wizyt studyjnych, w czasie których członkowie Konsorcjum rozwiązują problemy związane z występującym w regionie V4 inwazyjnym gatunkiem szkodnika jakim jest tarcznik niszczyciel [San José scale (SJS)].

W spotkaniu wzięli udział członkowie Konsorcjum projektowego: Stowarzyszenie Sadowników Republiki Czeskiej Biosad z.s.; Research and Breeding Fruit Institute Holovousy S.R.O. (Vsuo) (Czechy), Plant Protection Institute Centre for Agricultural Research HUN-REN (Węgry) oraz partnerzy z University of Belgrade (Serbia).

Gospodarzami spotkania byli pracownicy Zakładu Entomologii, Katedry Ochrony Roślin UP w Lublinie:

 • dr hab. Katarzyna Golan, prof. uczelni – Koordynator Projektu,
 • dr hab. Izabela Kot, prof. uczelni,
 • dr hab. Katarzyna Kmieć, prof. uczelni,
 • dr hab. Edyta Górska-Drabik, prof. uczelni.

WYJAZD TERENOWY 18 czerwca 2024

Pierwszego dnia wizyty w dniu 18 czerwca 2024 r. Partnerzy Projektu wzięli udział w wyjazdach terenowych do sadów znajdujących się w powiecie Opolskim (gmina: Wilków, Łaziska). W czasie wyjazdu odwiedzono sześć sadów, w których stwierdzono występowanie tarcznik niszczyciel. W czasie wyjazdu terenowego miały również miejsca spotkania z właścicielami gospodarstw sadowniczych, dzięki czemu członkowie projektu zapoznali się z głównymi problemami, jakie napotykają sadownicy w Polsce, dyskutowali o możliwościach zwalczania tarcznika niszczyciela w uprawach sadowniczych oraz roli monitorowania tego szkodnika.

PRAKTYCZNE SZKOLENIE 18 czerwca 2024

W czasie drugiego dnia wizyty, w laboratorium Katedry Ochrony Roślin UP w Lublinie miało miejsce praktyczne szkolenie. Spotkanie rozpoczęło się od prezentacji przedstawionej przez koordynatora projektu dr hab. Katarzynę Golan, prof. uczelni dotyczącej diagnostyki tarcznika niszczyciela, metodyki sporządzania preparatów mikroskopowych, monitorowania i ograniczania liczebności szkodnika w oparciu o obserwacje poszczególnych stadiów rozwojowych w Polsce.

Informacje dotyczące obserwacji związanych z sumą temperatur efektywnych dla stadiów rozwojowych tarcznika niszczyciela w warunkach Polski przedstawiła dr hab. Katarzyna Kmieć, prof. uczelni.

Na zakończenie części teoretycznej spotkania dr hab. Izabela Kot, prof. uczelni zaprezentowała nowe logo projektu oraz projekt strony internetowej.

Kolejnym etapem spotkania była analiza preparatów mikroskopowych oraz materiału roślinnego zebranego poprzedniego dnia w sadach oraz przeglądanie kolekcji podłóg i taśm lepowych pod kątem obecności samców i larw tarcznika oraz wrogów naturalnych szkodnika. Analizie materiału towarzyszyła wymiana informacji i dyskusja na tematy związane z tarcznikiem niszczycielem, jego znaczeniem i stosowanymi na terenie regionu V4 metodami zwalczania tarcznika oraz działaniem związanym z opracowywaniem „Praktycznego przewodnika dotyczącego monitorowania i zarządzania SJS w regionie V4”.

W czasie spotkania omówiono kluczowe kwestie związane z realizacją projektu, ustalono harmonogram kolejnych spotkań uczestników projektu.

Uczestnikami spotkania byli reprezentanci Partnerów Konsorcjum:

 • Katarzyna Golan, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie – Koordynator Projektu
 • Izabela Kot, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie,
 • Katarzyna Kmieć, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie,
 • Edyta Górska-Drabik, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie,
 • Monika Poniewozik, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie,
 • Éva Szita, Plant Protection Institute Centre for Agricultural Research HUN-REN (Węgry)
 • Gero Kornel (Plant Protection Institute Centre for Agricultural Research HUN-REN (Węgry)
 • Kamil Holý, Biosad (Czechy),
 • Marija Milošević, University of Belgrade (Serbia)
 • Michal SKALSKÝ (Research And Breeding Fruit Institute Holovousy S.R.O. (Vsuo)
 • Jana Ouředníčková (Research And Breeding Fruit Institute Holovousy S.R.O. (Vsuo)

Projekt jest współfinansowany przez rządy Czech, Węgier, Słowacji i Polski  w ramach Grantów Wyszehradzkich z Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego. Misją Funduszu jest promowanie pomysłów na zrównoważoną współpracę regionalną w Europie Środkowej.