TRWA DRUGI NABÓR KANDYDATÓW NA STUDIA!

Internetowa rejestracja kandydatów na studia pierwszego stopnia trwa do 19 września 2021 r.

Studia stacjonarne pierwszego stopnia:

1. Wydział Agrobioinżynieriiagrobiznes, bioinżynieria, ekonomia, gospodarka przestrzenna, leśnictwo, rolnictwo, turystyka i rekreacja

Kontakt telefoniczny do sekretariatu WKR: 81 445-68-43

2. Wydział Nauk o Zwierzętach i Biogospodarkiaktywność fizyczna i agroturystyka kwalifikowana, bezpieczeństwo i higiena pracy, bezpieczeństwo i certyfikacja żywności, pielęgnacja zwierząt i animaloterapia, zootechnika

Kontakt telefoniczny do sekretariatu WKR: 81 445-65-01

3. Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazuarchitektura krajobrazu, ogrodnictwo, sztuka ogrodowa i aranżacje roślinne, zielarstwo i fitoprodukty

Kontakt telefoniczny do sekretariatu WKR: 81 445-60-95

4. Wydział Inżynierii Produkcjiekoenergetyka, inżynieria chemiczna i procesowa, inżynieria rolnicza i leśna, transport i logistyka, zarządzanie i inżynieria produkcji

Kontakt telefoniczny do sekretariatu WKR: 81 445-61-04

5. Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologiibiotechnologia, gastronomia i sztuka kulinarna, technologia żywności i żywienie człowieka

Kontakt telefoniczny do sekretariatu WKR: 81 445-68-61

6. Wydział Biologii Środowiskowejbiobezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe, biokosmetologia, biologia, ochrona środowiska

Kontakt telefoniczny do sekretariatu WKR: 81 445-60-61

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia:

1. Wydział Agrobioinżynieriileśnictwo, rolnictwo

2. Wydział Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki – behawiorystyka zwierząt, bezpieczeństwo i higiena pracy, pielęgnacja zwierząt i animaloterapia, zootechnika

3. Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazuogrodnictwo, zielarstwo i fitoprodukty

4. Wydział Inżynierii Produkcjiekoenergetyka, geodezja i kartografia, inżynieria rolnicza i leśna, transport i logistyka, zarządzanie i inżynieria produkcji

5. Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologiidietetyka, gastronomia i sztuka kulinarna, technologia żywności i żywienie człowieka

6. Wydział Biologii Środowiskowejbiokosmetologia, ochrona środowiska

Internetowa rejestracja kandydatów na studia drugiego stopnia trwa do 10 września 2021 r.

Studia stacjonarne drugiego stopnia:

1. Wydział Agrobioinżynieriiturystyka i rekreacja

Kontakt telefoniczny do sekretariatu WKR: 81 445-68-43

2. Wydział Biologii Środowiskowejbiologia, specjalność biologia sądowa

Kontakt telefoniczny do sekretariatu WKR: 81 445-60-61

3. Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologiidietetyka

Kontakt telefoniczny do sekretariatu WKR: 81 445-68-61

Studia niestacjonarne drugiego stopnia:

1. Wydział Agrobioinżynieriiagroleśnictwo, gospodarka przestrzenna, rolnictwo, turystyka i rekreacja

Kontakt telefoniczny do sekretariatu WKR: 81 445-68-43

2. Wydział Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki behawiorystyka zwierząt

Kontakt telefoniczny do sekretariatu WKR: 81 445-65-01

3. Wydział Inżynierii Produkcji inżynieria środowiska, specjalność gospodarka wodno-ściekowa, zarządzanie i inżynieria produkcji, specjalność inżynieria zarządzania produkcją i usługami

Kontakt telefoniczny do sekretariatu WKR: 81 445-61-04

4. Wydział Biologii Środowiskowejbiologia, specjalność biologia sądowa

Kontakt telefoniczny do sekretariatu WKR: 81 445-60-61

Szczegółowych informacji udzielają sekretariaty Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych