Drugi konkurs w programie NCBR „Nowe technologie w zakresie energii”

NCBiR ogłasza konkurs zwrócony ku neutralności klimatycznej.

Strategiczny Program Badań Naukowych i Prac Rozwojowych „Nowe technologie w zakresie energii” wspiera osiągnięcie przez Polskę neutralności klimatycznej, poprzez wdrożenie rozwiązań podnoszących bezpieczeństwo energetyczne państwa i zwiększających konkurencyjność rodzimej gospodarki. 

Cele szczegółowe programu, w które wpisuje się tematyka drugiego konkursu to: rozwój potencjału przemysłu energetyki odnawialnej, rozwój inteligentnej infrastruktury sieciowej, obniżenie emisyjności energetyki poprzez zwiększenie wykorzystania surowców biodegradowalnych oraz produktów odpadowych.

Na wsparcie projektów w konkursie „Nowe technologie w zakresie energii II” NCBR przeznacza 393 mln zł. Kwota ta została podzielona pomiędzy trzy obszary tematyczne:

  • „Energetyka solarna” – 125,9 mln zł,
  • „Energetyczne wykorzystanie odpadów i ciepła z gazów poprocesowych” – 125,9 mln zł,
  • „Energetyczne wykorzystanie ciepła geotermalnego (geotermia)” – 141,2 mln zł.

Rozpoczęcie naboru wniosków: 1 kwietnia 2022 r.

Zakończenie naboru wniosków: 30 czerwca 2022 r., godz. 16:00

Wyniki konkursu: NCBR przesyła do wnioskodawców decyzje w terminie do 6 miesięcy od dnia zamknięcia naboru wniosków.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie

https://www.gov.pl/web/ncbr/nowe-technologie-w-zakresie-energii-ii-konkurs

Wnioski o dofinansowanie należy składać wyłącznie w wersji elektronicznej w systemie LSI (lsi.ncbr.gov.pl). (link do systemu – aktywny od dnia 01 kwietnia 2022 r.).

Dodatkowych informacji udziela Paweł Litwińczuk
e-mail: , tel.: 081 445 65 99