Drugi konkurs partnerstwa Sustainable Blue Economy

Sustainable Blue Economy Partnership (SBEP) jest partnerstwem na rzecz zrównoważonej niebieskiej gospodarki w obszarze europejskich basenów morskich oraz Oceanu Atlantyckiego, realizowanym w ramach Programu „Horyzont Europa”.

 

Temat drugiego konkursu na międzynarodowe projekty badawcze brzmi: “Unified Paths to a Climate-Neutral, Sustainable, and Resilient Blue Economy: Engaging Civil Society, Academia, Policy, and Industry”.

 

Celem konkursu jest wsparcie transnarodowych projektów w zakresie badań naukowych i innowacji, dotyczących jednego z czterech poniższych obszarów priorytetowych:

  1. Digital Twins of the Ocean at regional sub basin scale
  2. Blue economy sectors, development of marine multi-use infrastructures
  3. Planning and managing sea-uses at the regional level
  4. Blue Bioresources

 

Oczekuje się, że propozycje uwzględnią co najmniej dwa europejskie baseny morskie spośród wymienionych: Morze Bałtyckie, Morze Czarne, Morze Śródziemne, Morze Północne i Ocean Atlantycki.

 

Osoby zainteresowane udziałem w konkursie zachęcamy do opublikowania oferty współpracy w udostępnionym narzędziu do poszukiwania Partnerów.  

 

  • Zakończenie naboru wniosków wstępnych (pre-proposals) : 10 kwietnia br., godz. 15:00
  • Zakończenie naboru wniosków pełnych (full proposals): 6 listopada br., godz. 15:00

 

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie konkursu.